מדריך הוצאות מוכרות למס הכנסה ולמע"מ
 

מדריך הוצאות מוכרות למס הכנסה ולמע"מ

מדריך הוצאות מוכרות למס הכנסה ולמע"מ

הוצאות למס הכנסה

רשימת ההוצאות המוכרות מוגדרות בפקודת מס הכנסה ובתקנות. באופן עקרוני ישנה חלוקה למס' סוגי הוצאה על פי:

הוצאות מוכרת במלואן – הוצאות שנוצרו כדי לקדם פעילות העסק. לדוגמה: קניית חומרי גלם, שכר עובדים, שכירות, תחזוקה,, הוצאות משרדיות ועוד.

הוצאות מוגבלות בהכרה– הוצאות שנוצרו כדי לקדם פעילות העסק אך ישנה הגדרת תקרה לסכום ההוצאה שתוכר. לדוגמה: רכב, נסיעות לחו"ל, ביגוד, כיבוד, אש"ל ועוד.

הוצאות מעורבות– הוצאות שהן גם פרטיות לא רק עסקיות.

במקרה של הוצאה מעורבת אם ניתן להפריד את ההוצאה אן לזקוף חלק יחסי לעסק ההוצאה תוכר , אם לא ניתן להפריד ההוצאה לא תוכר. דוג להוצאה כזו אם המשרד של העסק הינו בבית המגורים, במקרה זה ניתן לחלק את ההוצאות והחלק היחסי יוכר כהוצאה בעסק.

הוצאות לא מוכרות– קנסות ודוחות או כל הוצאה בעלת אופי עונשי.

הוצאות בגין רכישת רכוש קבוע – הוצאות שיוכרו באופן חלקי לאורך חיי שימוש הנכס כהגדרתו על פי מס הכנסה. לדוגמה: רכישת מחשבים, בתקנות נקבע שכל שנה ההוצאה תהיה 33% מהמחיר המקורי כך שכל שנה נרשום הוצאה של 33%% ממחיר הקניה המקורי.

ייתכן מצב כי הוצאה תוכר בעסק מסוים ובעסק אחר לא וזאת על פי אופי הפעילות העסקית.

הוצאות לצורך מע"מ

ההתחשבנות הינה חודשית או דו חודשית תלוי בסוג העסק ובמחזור ההכנסות שלו.

לצורך קיזוז במע"מ חייבת להתקבל אסמכתא מסוג חשבונית .

לגבי הוצאות מעורבות במע"מ ההכרה הינה במבחן עיקר השימוש- מהו עיקר השימוש של ההוצאה, לצורך עסקי או לצורך פרטי ? במידה ועיקר השימוש הוא לצורך עסקי נוכל לקזז 66% מסכום המע"מ הנקוב בחשבונית. במידה ועיקר השימוש הוא לצורך פרטי נוכל לקזז רק 25% מסכום המע"מ הנקוב בחשבונית.

במקרי טלפון נייד, ואחזקת רכב. חלק המע"מ שאינו ניתן לקיזוז יתווסף לסכום ההוצאה.

המע"מ על רכישת רכוש קבוע יוכר מידית באותו החודש שבו נרכש הרכוש, אלא אם זו הוצאה שאינה מוכרת לצרכי מע"מ כגון :רכישת רכב.

סוגי הוצאות שכיחות והכרתם במס הכנסה ובמע"מ

סוג ההוצאה מס הכנסה % הכרה במע"מ
אחזקת משרד הוצאה מוכרת 100%
ארנונה הוצאה מוכרת 0%
ארוחות עסקיות לא מוכר 0%
אינטרנט הוצאה מוכרת 100%
אחזקת מחשב הוצאה מוכרת 100%
אימון עסקי הוצאה מוכרת 100%
אירוח אורח מחו"ל הוצאה מוכרת 100%
אחסון אתר אינטרנט הוצאה מוכרת 100%
ביטוח לעסק הוצאה מוכרת 0%
ביגוד מקצועי תלוי באופי העסק % קיזוז בהתאם לשימוש
ביטוח בריאות לא מוכר 0%
ביקורת חשבונות הוצאה מוכרת 100%
בניית אתר אינטרנט הוצאה מוכרת 100%
דלק + הוצאות רכב מוכר חלקי תלוי בשימוש
הדפסות הוצאה מוכרת 100%
הובלות ומשלוחים הוצאה מוכרת 100%
הנהלת חשבונות הוצאה מוכרת 100%
השתלמות מקצועית הוצאה מוכרת 100%
חניה הוצאה מוכרת בהתאם לשימוש
חשמל הוצאה מוכרת 100%
טלפון נייד מוכר חלקי 66%
טלפון בעסק הוצאה מוכרת 100%
יחסי ציבור הוצאה מוכרת 100%
ייעוץ מקצועי הוצאה מוכרת 100%
כיבוד קל מוכר חלקי 0%
משכורות לעובדים הוצאה מוכרת 0%
משפטיות הוצאה מוכרת 100%
משרדיות הוצאה מוכרת 100%
נסיעות לחו"ל מוכר חלקי 0%
נסיעות במונית הוצאה מוכרת 100%
ספרות מקצועית הוצאה מוכרת 100%
פרסום הוצאה מוכרת 100%
עמלות לסוכנים הוצאה מוכרת 100%
עמלות לבנקים הוצאה מוכרת 0%
קניות סחורה הוצאה מוכרת 100%
שליחויות הוצאה מוכרת 100%
שכירות משרד הוצאה מוכרת 100%
שכירות מחסן הוצאה מוכרת 100%
תיקוני רכב מוכר חלקי מוכר בהתאם לשימוש
תיקונים במשרד הוצאה מוכרת 100%

 

מדריך זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו כמתן חוות דעת אישית או מקצועית.

למידע מקיף יותר אנא פנה למשרדינו.